Zoznam novoprijatých detí v školskom roku 2021/2022 materská škola Stálicová 2

Zoznam novoprijatých detí v školskom roku 2021/2022 materská škola Stálicová 2

Zoznam novoprijatých detí:

 1. Č.M.                            3r. 10m. 16d.
 2. M.                                2r. 10m. 14d.
 3. M.                                3r. 0m. 24d.
 4. P.                                 3r. 3m. 6d.
 5. L.                                 3r. 4m. 14d.
 6. D.                                 3r. 4m. 25d.
 7. S.                                 3r. 9m. 19d.
 8. R.                                 2r. 11m. 17d.
 9. N.S.                             3r. 1m. 21d.
 10. S.                                 3r. 7m. 17d.
 11. L.                                 3r. 10m. 8d.
 12. T.                                 3r. 1m. 16d.
 13. R.                                 2r. 10m. 5d.
 14. S.                                 4r. 6m. 25d.
 15. M.                                3r. 3m. 13d.
 16. Ď.D.                             3r. 3m. 24d.
 17. N.                                3r. 2m. 11d.
 18. M.                                2r. 11m. 28d.
 19. L.                                 3r. 1m. 16d.
 20. A.                                 3r. 2m. 6d.
 21. M.                                3r. 5m. 4d.
 22. D.                                3r. 3m. 2d.
 23. K.                                3r. 9m. 1d.
 24. E.I.                              3r. 0m. 4d.
 25. L.R.                             3r. 3m. 14d.
 26. V.                                3r. 2m. 3d.
 27. A.                                3r. 2m. 14d.
 28. M.                               3r. 5m. 20d.
 29. A.                                3r. 3m. 19d.
 30. Š.M.                            3r. 2m. 7d.
 31. Š.T.                             2r. 10m. 3d.
 32. B.                                3r. 3m. 29d.
 33. T.                                 2r. 11m. 3d.
 34. A.                                2r. 11m. 13d.
 35. N.                                3r. 1m. 16d.
 36. S.                                3r. 1m. 16d.
 37. S.                                5r. 1m. 16d.
 38. S.                                5r. 7m. 12d.
 39. M.                               5r. 7m. 8d.
 40. V.                                3r. 9m. 22d.
 41. S.                                3r. 11m. 5d.
 42. P.                                4r. 5m. 22d.

 

Katarína Malovcová
riaditeľka školy