Žiadosť o odpustenie úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Žiadosť o odpustenie úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

V prípade, ak Vaše dieťa nemohlo navštevovať MŠ zo zdravotných alebo rodinných dôvodov dlhšie ako 30 po sebe idúcich dní Vás prosím o doručenie žiadosti o odpustenie príspevku pani riaditeľke MŠ alebo pani zástupkyni na konkrétnom elokovanom pracovisku. Žiadosť prosíme doručiť bezodkladne po opätovnom nástupe do MŠ alebo 10 dní pred plánovanou dlhodobou absenciou v MŠ.

Ak dieťa nenavštevovalo MŠ dlhodobo zo zdravotných dôvodov prosíme o doloženie lekárskeho potvrdenia od pediatra dieťaťa.

 

Ďakujeme.

 

PDF: ŽIADOSŤ_O_VRÁTENIE_PRÍSPEVKU_ZA_MŠ_2023_2024

WORD: ŽIADOSŤ_O_VRÁTENIE_PRÍSPEVKU_ZA_MŠ_2023_2024