OZ Stálica


Príspevok do občianského združenia STÁLICA

Číslo účtu IBAN: SK95 1100 0000 0026 2111 6013

Variabilný symbol: počet mesiacov, za ktoré platíte

Suma: 10,00 € / mesiac

Poznámka: trieda/meno/priezvisko dieťaťa

https://www.finstat.sk/36075752