O nás


Materská škola Stálicová 2

Riaditeľka materskej školy: Katarína Malovcová
Zástupkyňa riaditeľky: Bc. Iveta Palatinusová

Pedagogickí zamestnanci:
I.A trieda
     Mgr. Lucia Belková a Ing. Michaela Krajňaková
I
I.A trieda    Jana Juhászová
II.B trieda    Viera Kučáková a Jana Kollerová
III.A trieda   Valentína Schulczová a Bc. Iveta Palatinusová
III.B trieda   Mgr. Dominika Klučková a Mgr. Andrea Hanuláková
IV.A trieda   Alena Farbulová a Eleonóra Lacková
IV.B trieda   Alexandra Križanová a Ingrid Faltýsová

Prevádzkoví zamestnanci: Rudolfína Homzová, Slávka Gajdošová, Vlasta Pechová

Vedúca ŠJ: Alena Somolányiová

Zamestnanci ŠJ: Iveta Susková, Dagmar Gerátová, Mgr. Dalida Duchoňová, Eva Šarmírová

Školník: Viliam Dujsík


Elokované pracovisko HABARKA, Haburská č. 6

Habarka so sídlom na Haburskej ul.č.6 patrí do siete škôl Ministerstva školstva ako elokované pracovisko MŠ Stálicová 2. Zriaďovateľom MŠ Stálicová 2 je MÚ MČ Bratislava-Ružinov. Pod MŠ Stálicová 2 patrí aj elokované pracovisko Habarka na Haburskej ulici č.6- Riaditeľkou MŠ Stálicová a elokovaného pracoviska je pani Katarína Malovcová.

Habarka sa nachádza v Ružinove, na sídlisku Štrkovec, v tichom, nehlučnom a neprašnom prostredí.

 

 

Pracuje v nej stmelený, zohraný a obetavý kolektív učiteliek:
I. trieda:            Mgr. Lýdia Valentová a Mgr. Miriam Martinková
II.trieda:            Mgr. Kristína Chudadová a Bc. Ivana Slobodová
III.trieda:           Laura Majerníková a Beáta Rafajová
IV.A trieda:       Irena Orošová a Katarína Malovcová
IV.B trieda:       Bc. Romana Zrubcová a Mgr. Oľga Zuzáková 

prevádzkových pracovníčok:  Viera Gajdošová, Alena Ďurkyová, Natália Janková a údržbár a záhradník: Anton Kuchárek
Vedúcou školskej jedálne je Mgr. Silvia Novomeská, hlavnou kuchárkou je Viera Vallová, pomocnou silou Renáta Obladaňuková a Alica Kompauerová.

Habarka je predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou, otvorená je od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V jednotlivých triedach sú deti zaradené podľa veku. Okrem kmeňových pedagogických pracovníčok, pracujú v zariadení aj externé pracovníčky, ktoré vedú záujmové krúžky rozvíjajúce talent, estetické cítenie, jazykové a pohybové schopnosti a zručnosti detí.