O nás


Materská škola Stálicová 2

Riaditeľka materskej školy: Katarína Malovcová
Zástupkyňa riaditeľky: Bc. Iveta Palatinusová

Pedagogickí zamestnanci:
I.A trieda
     Ing. Michaela Krajňaková a Ingrid Faltýsová
I.B trieda    Eleonóra Lacková a Alena Farbulová
I
I.A trieda    Mgr. Lucia Belková a Jana Stanzel
II.B trieda    Jarmila Tanhӓuserová a Mgr. Daniela Ružičková
III.A trieda   Jana Juhászová a Pavlína Pavlúsová
III.B trieda   Viera Kučáková a Silvia Baloghová
IV.A trieda   Valentína Schulczová a Bc. Iveta Palatinusová
IV.B trieda   Mgr. Andrea Hanuláková a Mgr. Dominika Klučková

Prevádzkoví zamestnanci: Rudolfína Homzová, Slávka Gajdošová, Vlasta Pechová, Jana Cingelová

Vedúca ŠJ: Alena Somolányiová

Zamestnanci ŠJ: Iveta Susková, Dagmar Gerátová, Mgr. Dalida Duchoňová, Eva Šarmírová

Školník: Viliam Dujsík


Elokované pracovisko HABARKA, Haburská č. 6

Habarka so sídlom na Haburskej ul.č.6 patrí do siete škôl Ministerstva školstva ako elokované pracovisko MŠ Stálicová 2. Zriaďovateľom MŠ Stálicová 2 je MÚ MČ Bratislava-Ružinov. Pod MŠ Stálicová 2 patrí aj elokované pracovisko Habarka na Haburskej ulici č.6- Riaditeľkou MŠ Stálicová a elokovaného pracoviska je pani Katarína Malovcová.

Habarka sa nachádza v Ružinove, na sídlisku Štrkovec, v tichom, nehlučnom a neprašnom prostredí.

 

 

Pracuje v nej stmelený, zohraný a obetavý kolektív učiteliek:
I. trieda:             Irena Orošová a Katarína Malovcová
II. trieda:            Mgr. Lýdia Valentová a Bc. Miriam Martinková
III.trieda:            Mgr. Kristína Chudadová a Bc. Ivana Slobodová
IV.A trieda:        Laura Majerníková a Beáta Rafajová
IV.B trieda:        Mgr. Oľga Zuzáková a Bc. Romana Zrubcová

prevádzkových pracovníčok:  Viera Gajdošová, Alena Ďurkyová, Natália Janková a údržbár a záhradník: Anton Kuchárek
Vedúcou školskej jedálne je Mgr. Silvia Novomeská, hlavnou kuchárkou je Viera Vallová, pomocnou silou Renáta Obladaňuková a Alica Kompauerová.

Habarka je predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou, otvorená je od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V jednotlivých triedach sú deti zaradené podľa veku. Okrem kmeňových pedagogických pracovníčok, pracujú v zariadení aj externé pracovníčky, ktoré vedú záujmové krúžky rozvíjajúce talent, estetické cítenie, jazykové a pohybové schopnosti a zručnosti detí.