O nás


Materská škola Stálicová 2

Riaditeľka materskej školy: Katarína Malovcová
Zástupkyňa riaditeľky: Bc. Iveta Palatinusová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lucia Belková

Pedagogickí zamestnanci:
I.A trieda
      Alena Farbulová a Miroslava Šimeková
I.B trieda    Mgr. Dominika Klučková a Bc. Stanislava Slivoňová
I
I.A trieda    Bc. Iveta Palatinusová a Valentína Schulczová
II.B trieda    Mgr. Andrea Hanuláková a Nataša Feketeová
III.A trieda   Ing. Michaela Krajňaková a Vanessa Feketeová
III.B trieda   Eleonóra Lacková a Eva Gieci
IV.A trieda   Elena Flimmelová a Mgr. Darina Rybáková
IV.B trieda   Mgr. Daniela Ružičková a Bc. Lenka Pončáková

Prevádzkoví zamestnanci: Rudolfína Homzová, Slávka Gajdošová, Lenka Pilová

Vedúca ŠJ: Alena Somolányiová

Zamestnanci ŠJ: Iveta Susková, Dagmar Gerátová, Mgr. Dalida Duchoňová, Eva Šarmírová

Školník: Viliam Dujsík


Elokované pracovisko HABARKA, Haburská č. 6

Habarka so sídlom na Haburskej ul.č.6 patrí do siete škôl Ministerstva školstva ako elokované pracovisko MŠ Stálicová 2. Zriaďovateľom MŠ Stálicová 2 je MÚ MČ Bratislava-Ružinov. Pod MŠ Stálicová 2 patrí aj elokované pracovisko Habarka na Haburskej ulici č.6- Riaditeľkou MŠ Stálicová a elokovaného pracoviska je pani Katarína Malovcová.

Habarka sa nachádza v Ružinove, na sídlisku Štrkovec, v tichom, nehlučnom a neprašnom prostredí.

 

 

Pracuje v nej stmelený, zohraný a obetavý kolektív učiteliek:
I. trieda:             Beáta Rafajová a Bc. Miriam Martinková
II. trieda:           Mgr. Oľga Zuzáková a Bc. Romana Zrubcová
III.A trieda:           Irena Orošová a Katarína Malovcová
III.B trieda:           Bc. Dominika Gerhátová
IV. trieda:        Mgr. Kristína Chudadová a Laura Majerníková

prevádzkových pracovníčok:  Viera Gajdošová, Alena Ďurkyová, Natália Janková a údržbár a záhradník: Anton Kuchárek
Vedúcou školskej jedálne je Mgr. Silvia Novomeská, hlavnou kuchárkou je Viera Vallová, pomocnou silou Renáta Obladaňuková a Alžbeta Puzserová a Martina Soliarová.

Habarka je predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou, otvorená je od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V jednotlivých triedach sú deti zaradené podľa veku. Okrem kmeňových pedagogických pracovníčok, pracujú v zariadení aj externé pracovníčky, ktoré vedú záujmové krúžky rozvíjajúce talent, estetické cítenie, jazykové a pohybové schopnosti a zručnosti detí.

Elokované pracovisko Tomášikova 25

I.A trieda:             Barbora Borárošová a Bc. Lucia Belková
I.B trieda:           Zuzana Kodhajová a Bc. Jana Stanzel
I.C trieda:           Jarmila Tanhäuserová

Prevádzkových pracovníčok:  Jana Cingelová a údržbár a záhradník: Anton Kuchárek
Vedúcou školskej jedálne je Mgr. Silvia Novomeská, hlavnou kuchárkou je Viera Vallová, výdaj stravy Monika Pavlovičová

EP Tomášikova je predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou, otvorená je od 7:00 hod. do 17:00 hod.