O nás


Materská škola Stálicová 2

Zriaďovateľom MŠ Stálicová 2 je MÚ MČ Bratislava-Ružinov a patrí do siete škôl Ministerstva školstva.

Riaditeľka materskej školy: Katarína Malovcová
Zástupkyňa riaditeľky: Bc. Iveta Palatinusová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Lucia Belková

 

Pedagogickí zamestnanci:
I.A trieda
    Elena Flimmelová a Samira Acsová
I.B trieda    Mgr. Daniela Ružičková a Ľubomíra Vargová 
I
I.A trieda   Miroslava Šimeková a Mariana Juricová 
II.B trieda   Bc. Stanislava Slivoňová a Monika Kalmanová  
III.A trieda  Alena Farbulová a Bc. Iveta Palatinusová 
III.B trieda  Nataša Feketeová a Mgr. Zuzana Javorská 
IV.A trieda  Eleonóra Lacková a Vanessa Feketeová
IV.B trieda   Elena Melichová a Viktória Hupková 

Prevádzkoví zamestnanci: Rudolfína Homzová, Slávka Gajdošová, Lenka Pilová, Zuzana Bruteničová

Vedúcou školskej jedálne je p. Alena Somolányiová, hlavnou kuchárkou je Iveta Susková a pomocnou silou Dagmar Gerátová, Mgr. Dalida Duchoňová, Eva Šarmírová.

Školník: Ivan Zubo

Záhradník: Bc. Tomáš Richtárik

MŠ Stálicová je predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou, otvorená je od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V jednotlivých triedach sú deti zaradené podľa veku. Okrem kmeňových pedagogických pracovníčok, pracujú v zariadení aj externé pracovníčky, ktoré vedú záujmové krúžky rozvíjajúce talent, estetické cítenie, jazykové a pohybové schopnosti a zručnosti detí.


Elokované pracovisko HABARKA, Haburská č. 6

Habarka so sídlom na Haburskej ul.č.6 patrí do siete škôl Ministerstva školstva ako elokované pracovisko MŠ Stálicová 2. Pod MŠ Stálicová 2 patrí aj elokované pracovisko Habarka na Haburskej ulici č.6- Riaditeľkou MŠ Stálicová a elokovaných pracovísk je pani Katarína Malovcová.

Habarka sa nachádza v Ružinove, na sídlisku Štrkovec, v tichom, nehlučnom a neprašnom prostredí.

 

 

Pracuje v nej stmelený, zohraný a obetavý kolektív učiteliek:
I. trieda:            Mgr. Dominika Gerhátová a Mgr. art. Kristína Štastná  
II. trieda:           Beáta Rafajová a Bc. Miriam Martinková
III. trieda:          Mgr. Oľga Zuzáková a Mgr. Aneta Anna Ondríková        
IV.A trieda:       Irena Orošová a Katarína Malovcová     
IV.B trieda:       Laura Majerníková a Mgr. Kristína Chudadová

Prevádzkových pracovníčok:  Alena Ďurkyová, Natália Janková a Svetlana Saburová

Vedúcou školskej jedálne je Mgr. Silvia Novomeská, hlavnou kuchárkou je Viera Vallová, pomocnou silou Renáta Obladaňuková, Martina Soliarová a Ľubica Brišová

Školník a záhradník: Anton Kuchárek .

Habarka je predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou, otvorená je od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V jednotlivých triedach sú deti zaradené podľa veku. Okrem kmeňových pedagogických pracovníčok, pracujú v zariadení aj externé pracovníčky, ktoré vedú záujmové krúžky rozvíjajúce talent, estetické cítenie, jazykové a pohybové schopnosti a zručnosti detí.


Elokované pracovisko Tomášikova 25

Pod MŠ Stálicová 2 patrí aj elokované pracovisko Tomášikova od roku 2022. Riaditeľkou MŠ Stálicová a elokovaných pracovísk je pani Katarína Malovcová.

I. trieda:          Jarmila Tanhäuserová a Lucia Bernátová 
II.A trieda:        Barbora Borárošová a Bc. Lucia Belková   
II.B trieda:        Bc. Jana Stanzel a Zuzana Kodhajová   

 

 

Prevádzkových pracovníčok:  Jana Cingelová a Dana Kušnírová
Školník a záhradník: Anton Kuchárek
Vedúcou školskej jedálne je Mgr. Silvia Novomeská, hlavnou kuchárkou je Viera Vallová, výdaj stravy Monika Pavlovičová

 

EP Tomášikova je predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou, otvorená je od 7:00 hod. do 17:00 hod.