O nás


Materská škola Stálicová 2

Riaditeľka materskej školy: Katarína Malovcová
Zástupkyňa riaditeľky: Bc. Iveta Palatinusová

Pedagogickí zamestnanci:
I.A trieda      Jana Juhászová a Monika Krutá
I.B trieda       Viera Kučáková a Veronika Čeporanová
II.A trieda      Valentína Schulczová a Bc. Iveta Palatinusová
II.B trieda      Mgr. Andrea Hanuláková a Eleonóra Lacková
III.A trieda     Alexandra Križanová a Ingrid Palffyová
III. B trieda    Mgr. Darina Rybákový a Alena Farbulová
IV.trieda         Mgr. Lucia Belková a Mgr. Dominika Klučková

Prevádzkoví zamestnanci: Rudolfína Homzová, Jana Kollerová, Slávka Gajdošová

Vedúca ŠJ: Somolányiová Alena

Zamestnanci ŠJ: Susková Iveta, Korbeľová Alena, Dagmar Gerátová, Mgr. Dalida Duchoňová

Školník: Dujsík Viliam


Elokované pracovisko HABARKA, Haburská č. 6

Habarka so sídlom na Haburskej ul.č.6 patrí do siete škôl Ministerstva školstva ako elokované pracovisko MŠ Stálicová 2. Zriaďovateľom MŠ Stálicová 2 je MÚ MČ Bratislava-Ružinov. Pod MŠ Stálicová 2 patrí aj elokované pracovisko Habarka na Haburskej ulici č.6- Riaditeľkou MŠ Stálicová a elokovaného pracoviska je pani Katarína Malovcová.

Habarka sa nachádza v Ružinove, na sídlisku Štrkovec, v tichom, nehlučnom a neprašnom prostredí.

 

 

Pracuje v nej stmelený, zohraný a obetavý kolektív učiteliek:
I. trieda:            Bc. Ivana Mačugová a Mgr. Eva Janščová Kratochvílová
II.trieda:            Beáta Rafajová a Mgr. Lýdia Valentová
III.A trieda:       Irena Orošová a Katarína Malovcová
III.B trieda:       Mgr. Simona Karaffová a Laura Majerníková
IV. trieda:
          Mgr. Oľga Zuzáková a Mgr. Kristína Chudadová

prevádzkových pracovníčok:  Helena Janíkovičová , Alena Ďurkyová, Viera Gajdošová a údržbár a záhradník: Anton Kuchárek
Vedúcou školskej jedálne je p.Silvia Novomeská, hlavnou kuchárkou je Viera Vallová, pomocnou silou Renáta Obladaňuková a Alica Kompauerová.

Habarka je predškolské zariadenie s celodennou prevádzkou, otvorená je od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V jednotlivých triedach sú deti zaradené podľa veku. Okrem kmeňových pedagogických pracovníčok, pracujú v zariadení aj externé pracovníčky, ktoré vedú záujmové krúžky rozvíjajúce talent, estetické cítenie, jazykové a pohybové schopnosti a zručnosti detí.