Aktivity detí – MŠ Haburská


Počas školského roka p.učiteľky s deťmi v jednotlivých triedach s radosťou pripravujú  besiedky k rôznym príležitostiam – Vianoce, Deň matiek, rozlúčková slávnosť s predškolákmi. Nie sú to obyčajné besiedky, ale divadelné predstavenie a hodnotný a pestrý program spojený s pohostením, ktoré pani učiteľky a rodičia pripravia  hlavne pre deti. Je to čas, keď sa bližšie spoznávajú celé rodiny.

Medzi deťmi je obľúbená aj noc v škôlke, ktorú podľa záujmu detí organizujeme v 3. a 4. triede. Deti idú na výlet mimo Bratislavi (Schaumbarov mlyn). Deti si donesú hračky z domu, hrajú sa rôzne hry a na večeru si dajú priniesť pizzu. Je to pre niektoré z nich prvá noc mimo rodiny a dobrá príprava pre školu v prírode.

Významným podujatím v kalendári Habarky je aj Deň otcov. Celé rodiny prichádzajú do areálu , aby strávili zábavné popoludnie súťaživými hrami. Súťažia ockovia spolu s deťmi, odmeny dostávajú všetky deti. Potom nasleduje  spoločná opekačka, guláš, podávanie zmrzliny, ochutnávka nátierok, šalátov a koláčov, ktoré pripravia pani kuchárky. Nechýba ani tombola a maľovanie detí.

Na rozlúčkovej slávnosti tečú po lícach slzičky nielen deťom, ktoré opúšťajú svoju škôlku, ale aj rodičom a pani učiteľkám. Pretože škôlka sa nestala na tri alebo štyri roky miestom odloženia a stráženia dieťaťa ale jeho skutočným druhým domovom.


Záujmové aktivity (neplatené krúžky)

Zaujímavými aktivitami (sú neplatené a vedú ich pani učiteľky), ktorými sa Habarka prezentuje aj na verejnosti sú mažoretky pod vedením riaditeľky školy, výtvarný krúžok – pani učiteľka Beáta Pevná a Bc. Oľga Zuzáková. Mňamkáčik vedie pani Irena Orošová. P. učiteľka Beáta Rafajová vedie krúžok „hry na flautu“. Písmenká vedie pani učiteľka Laura Majerníková. Grafomotoriku vedie Mgr. Simona Karaffová.
Habarka sa na pozvanie úspešne zúčastňuje na festivaloch, tanečných a dramatických vystúpeniach v rámci Ružinova, Bratislavy i Slovenska.


Nadštandardné aktivity (platené krúžky)

V Habarke sa môžu deti prihlásiť na krúžky, ktoré patria medzi platené. Zabezpečujú ich kvalifikovaní lektori v priestoroch škôlky.

Krúžok ľudových tancov vedie pani Eva Kliská.
Spevácky krúžok Škovránok vedie Mgr.Martin Masaryk
Výučbu jazyka anglického zabezpečuje pani Mgr. Soňa Kristlová  (http://anglictina-ms.sk)
Zumba s lektorkou Zdenkou White
Gymnastiku vedie Mgr. Adriana Krnáčová.

Novinkou posledné dva roky je v našej materskej škole aj LOGOPÉDIA. Pani logopedička chodí priamo do našej mš každý piatok, nikam nemusíte chodiť, dieťa si vezme počas doobednajších hodín.