Aktivity detí – MŠ Haburská


Počas školského roka p.učiteľky s deťmi v jednotlivých triedach s radosťou pripravujú  besiedky k rôznym príležitostiam – Vianoce, Deň matiek, rozlúčková slávnosť s predškolákmi. Nie sú to obyčajné besiedky, ale divadelné predstavenie a hodnotný a pestrý program spojený s pohostením, ktoré pani učiteľky a rodičia pripravia  hlavne pre deti. Je to čas, keď sa bližšie spoznávajú celé rodiny.

Medzi deťmi je obľúbená aj noc v škôlke, ktorú podľa záujmu detí organizujeme v 3. a 4. triede. Deti idú na výlet mimo Bratislavy (Schaumbarov mlyn, Abeland, Malkia park, ZOO, Zvieracie farmy, dvor Nas Sen …). Deti si donesú hračky z domu, hrajú sa rôzne hry a na večeru si dajú priniesť pizzu. Je to pre niektoré z nich prvá noc mimo rodiny a dobrá príprava pre školu v prírode.

Významným podujatím v kalendári Habarky je aj Deň otcov. Celé rodiny prichádzajú do areálu , aby strávili zábavné popoludnie súťaživými hrami. Súťažia ockovia spolu s deťmi, odmeny dostávajú všetky deti. Potom nasleduje  spoločná opekačka, guláš, podávanie zmrzliny, ochutnávka nátierok, šalátov a koláčov, ktoré pripravia pani kuchárky. Nechýba ani tombola a maľovanie detí na tvár.

Počas celého školského roka majú deti rôzne zaujímavé aktivity: pravidelné divadelné predstavenia, návšteva SND, Novej scény, environmentálna výchova ktorú realizujú manželov Chodiloví – 4 krát ročne predstavujú deťom živé zvieratká (vodné, lesné, polné, jazda na poníkoch), sféricke kino, papagáje – Arakovo, sokoliari, dopravné ihrisko, medáreň, Zdravé oči v škôlke z únie nevidiacich, Nemocnica u Medvedíka (medici), zbieranie batérii so Šmudlom.

Na rozlúčkovej slávnosti tečú po lícach slzičky nielen deťom, ktoré opúšťajú svoju škôlku, ale aj rodičom a pani učiteľkám. Pretože škôlka sa nestala na tri alebo štyri roky miestom odloženia a stráženia dieťaťa ale jeho skutočným druhým domovom.


Záujmové aktivity (neplatené krúžky)

Zaujímavými aktivitami (sú neplatené a vedú ich pani učiteľky), ktorými sa Habarka prezentuje aj na verejnosti sú výtvarný krúžok – pani učiteľka Mgr. Oľga Zuzáková a Mgr. Kristína Chudadová. Mňamkáčik vedie pani Irena Orošová a Dominika Gerhátová. Písmenká vedie pani učiteľka Laura Majerníková. Mažoretky pod vedením riaditeľky školy.

Habarka sa na pozvanie úspešne zúčastňuje na festivaloch, tanečných a dramatických vystúpeniach v rámci Ružinova, Bratislavy i Slovenska. Pravidelne raz mesačne deti vystupujú pri vítaní novorodencov na MÚ, dva krat do roka (MDD, Mikuláš) sa organizuje vystúpenie pre hospitalizované deti DFNsP Kramáre, vystúpenia pre seniorov a zúčastňujú sa na Ružinovskom tanečnom festivale.


Nadštandardné aktivity (platené krúžky)

V Habarke sa môžu deti prihlásiť na krúžky, ktoré patria medzi platené. Zabezpečujú ich kvalifikovaní lektori v priestoroch škôlky.

Krúžok ľudových tancov vedie pani Eva Kliská.
Spevácky krúžok Škovránok vedie Mgr.Martin Masaryk
Výučbu jazyka anglického zabezpečuje pani Mgr. Soňa Kristlová  (http://anglictina-ms.sk)
Zumba s lektorkou Zdenkou White
Gymnastiku vedie Mgr. Adriana Krnáčová
Šachový krúžok vedie Martin Hunčár.