Aktivity detí – MŠ Tomášikova

Nové EP vzniklo v Septembri 2022.

Počas celého školského roka majú deti rôzne zaujímavé aktivity: pravidelné divadelné predstavenia, environmentálna výchova ktorú realizujú manželov Chodiloví – 4 krát ročne predstavujú deťom živé zvieratká (vodné, lesné, polné, jazda na poníkoch), papagáje – Arakovo, sokoliari, dopravné ihrisko, medáreň, Zdravé oči v škôlke z únie nevidiacich, Nemocnica u Medvedíka (medici), zbieranie batérii so Šmudlom.


Nadštandardné aktivity (platené krúžky)

V Habarke sa môžu deti prihlásiť na krúžky, ktoré patria medzi platené. Zabezpečujú ich kvalifikovaní lektori v priestoroch škôlky.

Krúžok ľudových tancov vedie pani Eva Kliská.
Spevácky krúžok Škovránok vedie Mgr.Martin Masaryk
Výučbu jazyka anglického zabezpečuje pani Mgr. Soňa Kristlová  (http://anglictina-ms.sk)