Aktivity detí – MŠ Stálicová


Počas školského roka p.učiteľky s deťmi v jednotlivých triedach s radosťou pripravujú  besiedky k rôznym príležitostiam – Vianoce, Deň matiek, rozlúčková slávnosť s predškolákmi. Nie sú to obyčajné besiedky, ale divadelné predstavenie a hodnotný a pestrý program spojený s pohostením, ktoré pani učiteľky a rodičia pripravia  hlavne pre deti. Je to čas, keď sa bližšie spoznávajú celé rodiny.

Medzi deťmi je obľúbená aj noc v škôlke, ktorú podľa záujmu detí organizujeme v 3. a 4. triede. Deti idú na výlet mimo Bratislavi (Schaumbarov mlyn). Deti si donesú hračky z domu, hrajú sa rôzne hry a na večeru si dajú priniesť pizzu. Je to pre niektoré z nich prvá noc mimo rodiny a dobrá príprava pre školu v prírode.

Významným podujatím v kalendári Habarky je aj Deň otcov. Celé rodiny prichádzajú do areálu , aby strávili zábavné popoludnie súťaživými hrami. Súťažia ockovia spolu s deťmi, odmeny dostávajú všetky deti. Potom nasleduje  spoločná opekačka, guláš, podávanie zmrzliny, ochutnávka nátierok, šalátov a koláčov, ktoré pripravia pani kuchárky. Nechýba ani tombola a maľovanie detí.

Na rozlúčkovej slávnosti tečú po lícach slzičky nielen deťom, ktoré opúšťajú svoju škôlku, ale aj rodičom a pani učiteľkám. Pretože škôlka sa nestala na tri alebo štyri roky miestom odloženia a stráženia dieťaťa ale jeho skutočným druhým domovom.


Nadštandardné aktivity (platené krúžky)

Spevácky krúžok Škovránok vedie Mgr. Martin Masaryk
Anglický jazyk Mgr. Andrea Jergencová
Scénické a ľudové tance Mgr. Janka Masaryková