Aktivity detí – MŠ Stálicová


Počas školského roka p.učiteľky s deťmi v jednotlivých triedach s radosťou pripravujú  besiedky k rôznym príležitostiam – Vianoce, Deň matiek, pestrý program spojený s pohostením, ktoré pani učiteľky a rodičia pripravia hlavne pre deti. Je to čas, keď sa bližšie spoznávajú celé rodiny.

Významným podujatím v kalendári MŠ je aj Deň rodiny. Celé rodiny prichádzajú do areálu , aby strávili zábavné popoludnie súťaživými hrami. Súťažia ockovia spolu s deťmi, odmeny dostávajú všetky deti. Potom nasleduje pohostenie – guláš a podávanie zmrzliny. Nechýba ani tombola v ktorej vyhrávajú všetky deti.

Počas celého školského roka majú deti rôzne zaujímavé aktivity: pravidelné divadelné predstavenia, environmentálna výchova ktorú realizujú manželov Chodiloví – 4 krát ročne predstavujú deťom živé zvieratká (vodné, lesné, polné, jazda na poníkoch), sféricke kino, sokoliari, Zdravé oči v škôlke z únie nevidiacich, zbieranie batérii so Šmudlom.

Výlety pre deti organizované MŠ na konci školského roka (výlet loďou, vláčikom Prešporáčikom, Biofarma, ZOO, Malkia Park a podobne)


Záujmové aktivity (neplatené krúžky)

Šikovné rúčky – Miroslava Šimeková
Nepečené pečenie – Elena Flimmelová
Jóga pre deti – Eleonóra Lacková, Alena Farbulová a Bc. Iveta Palatinusová 

Organizovanie vystúpenia pre seniorov a Ružinovský tanečný festival.


Nadštandardné aktivity (platené krúžky)

Spevácky krúžok Škovránok – Mgr. Martin Masaryk
Anglický jazyk – Mgr. Andrea Jergencová
Scénické tance – Mgr. Janka Masaryková 
Ľudové tance – ZUŠ Prokofievová