OZ Habarka


Vedenie Habarky a Občianske združenie Habarka rodičov a detí pri MŠ Haburská 6 je vďačné rodičom za spoluprácu, ktorá je na veľmi vysokej úrovni. Spoločne sa podieľajú na modernizácii, zveľaďovaní interiéru a exteriéru zariadenia, ktoré slúži všetkým deťom. Rodičia, priatelia školy i zamestnanci pomáhajú škole poukázaním 2% z dane, čím prispievajú na zveľadenie a skvalitnenie pobytu detí v materskej škole. Z týchto peňazí sme v poslednom období napríklad zakúpili antialergické vankúše a paplóny, nové trojvrstvové matrace, dali vyrobiť na mieru detské drevené postieľky, pravidelne nakupujeme materiál na výtvarnú, pracovnú výchovu a pomôcky na krúžky, vybavenie do školskej záhrady, vybavenie kuchyne (napr. umývačka riadu, plynová panvica a pod.).

Príspevok rodičov odsúhlasený vo výške 10 € / mesiac. Poprosíme uhradiť najlepšie bankový prevodom na účet.

Číslo účtu IBAN: SK14 1100 0000 0026 2473 0721

Variabilný symbol: počet mesiacov, za ktoré platíte

Suma: 10,00 € / mesiac

Poznámka: trieda/meno/priezvisko dieťaťa

https://www.finstat.sk/31818102