Oznam – Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2024/2025

Oznam – Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2024/2025

Rodičia detí, ktoré budú mať od budúceho školského roka 2024/2025 pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je nutné, aby vyplnili a odovzdali v MŠ tieto dokumenty:

–       Informovaný súhlas zákonných zástupcov  (priložiť súhlas)
–     
  Potrvdenie od pediatra so súhlasným stanoviskom (priložiť pediatra)
–     
  Vyjadrenie z Centra poradenstva a prevencie o odporúčaní pokračovania v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Po posúdení doložených  dokumentov vydá riaditeľka školy Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2024/2025.

Prílohy:

INFORMOVANY_SUHLAS_ZZ_POKRACOVANIE_PPV_2024_2025

SUHLAS_LEKAR_POKRACOVANIE_PPV_2024_2025