Zoznam novoprijatých detí v školskom roku 2021/2022 elokované pracovisko Haburská 6

Zoznam novoprijatých detí v školskom roku 2021/2022 elokované pracovisko Haburská 6

Zoznam novoprijatých detí:
A.B. 3 roky 4 mesiace 17 dní
L.B. 3 roky 1 mesiac 15 dní
F.D. 3 roky 2 mesiace 4 dni
F.E. 3 roky 4 mesiace 5 dní
P.F. 3 roky 4 mesiace 22 dní
V. F. 3 roky 6 mesiacov 13 dní
L.J. 3 roky 8 mesiacov 20 dní
R.K. 3 roky 3 mesiace 5 dní
J.K. 3 roky 7 mesiacov 18 dní
V.L. 3 roky 1 mesiac 16 dní
D.M. 3 roky 4 mesiace 4 dni
T.M. 3 roky 3 mesiace 28 dní
M.M. 3 roky 5 mesiacov 22 dní
Š.P. 3 roky 10 mesiacov 10 dní
K.P. 3 roky 1 mesiac 6 dní
T.S. 3 roky 3 mesiace 10 dní
A.Š. 3 roky 3 mesiace 9 dní
H.T. 3 roky 8 mesiacov 10 dní
S.Z.P. 3 roky 3 mesiace 4 dni
P.Z. 3 roky 6 mesiacov 25 dní
J.Z. 3 roky 4 mesiace 8 dní
J.B. 3 roky 10 mesiacov 27 dní
L.B. 3 roky 10 mesiacov 15 dní
T.K. 4 roky 4 mesiace 19 dní
T.K. 3 roky 7 mesiacov 6 dní
R.K. 4 roky 9 mesiacov 21 dní
L.K. 4 roky 1 mesiac 10 dní
F.K. 3 roky 11 mesiacov 19 dní
E.N. 4 roky 8 mesiacov 10 dní
T.P. 4 roky 1 mesiac 5 dní
T.P. 4 roky 2 mesiace 23 dní
M.P. 3 roky 8 mesiacov 23 dní
S.Š. 3 roky 4 mesiace 26 dní
K.T. 4 roky 3 mesiace 10 dní
T.B. 5 rokov 2 mesiace 6 dní
J.B. 5 rokov 8 mesiacov 26 dní
L.K. 5 rokov 8 mesiacov 20 dní
A.K. 4 roky 11 mesiacov 25 dní
A.M. 5 rokov 11 mesiacov 29 dní
A.P. 5 rokov 1 mesiac 28 dní

 

Katarína Malovcová
riaditeľka školy