Dotácia stravy pre predškolákov v kalendárnom roku 2022

Dotácia stravy pre predškolákov v kalendárnom roku 2022

Milí rodičia prosíme Vás o vyplnenie tlačiva pre deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 a majú záujem o uplatnenie si dotácie na stravu (strava pre predškolákov).

V znení čestného vyhlásenia na rok 2022 sa zmenil paragraf zo zákona o dani z príjmov, preto je nový vzor.

Stále máte nárok na poberanie daňového bonusu a tiež aj stravy zadarmo pre predškolákov. ( do dovŕšenia 6-teho roku dieťaťa)

Ďakujem Vám za pomoc a spoluprácu.

 

Termín odovzdania: 10.01.2022, pri nástupe do MŠ

 

DOTACIA_NA_STRAVU_PREDSKOLACI_ROK_2022