Prevádzka materskej školy počas leta 2021

Prevádzka materskej školy počas leta 2021

Dovolenka MŠ Stálicová 2: 01.07.2021 – 30.07.2021
Dovolenka EP Haburská 6: 02.08.2021 – 27.08.2021

V čase od 30.08.2019 do 31.08.20121 bude v MŠ prebiehať maľovanie ŠJ, upratovanie priestorov škôl a príprava tried k začiatku šk. roka.

Školský rok začína 02.09.2021.