Otvorenie MŠ

Otvorenie MŠ

Milí rodičia,

po dohode so zriaďovateľom – mestskou časťou Bratislava-Ružinov a v súlade s vyhláškou 306/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o materskej škole, § 2 ods. (3) dočasne prerušujem prevádzku zo závažných dôvodov, ktorými sú stavebné práce.

Práce na realizácii stavby – Významná obnova a riešenie vodozádržných opatrení budovy MŠ Haburská 6, začali 21.6.2021, sú naplánované podľa schváleného harmonogramu na 4 mesiace.

Stavebná firma má v úmysle ukončiť stavebné práce v predstihu, ku 6.9.2021.

Na základe informácií IO MČ Vás všetkých prosím o pochopenie a trpezlivosť v súvislosti s prebiehajúcimi prácami.

Otvorenie MŠ pre deti pripravujem najskôr na 8.9.2021 s tým, že ak by nastali nepredvídané zmeny, dám Vám včas vedieť.

Ďakujem Vám všetkým za ústretovosť a teším sa na stretnutie s Vami a s vašimi deťmi.

 

Prajem Vám pekný deň,

Katarína Malovcová, riad.školy