informácie k nástupu do MŠ 2.9.2020

informácie k nástupu do MŠ 2.9.2020

Milí rodičia, posielame vám informácie k nástupu do MŠ 2.9.2020.

  • podľa možnosti priveďte deti do 8.00
  • vo vstupe je treba vydezinfikovať ruky sebe i dieťaťu
  • na stránke mame vyhlásenie a dotazník, kto môže, vytlačí si a prinesie vyplnený do MŠ, kto nie, dostane od pani učiteľky a vyplní v MŠ, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
  • do MŠ vstupuje rodič i dieťa v rúšku, rodič ho má na tvári stále, dieťa si ho v šatni zloží a odloží do skrinky, prosíme vás, aby ste jedno náhradné rúško nechali dieťaťu v skrinke
  • pred vstupom dieťaťa do triedy mu pani učiteľka zmeria teplotu (hranica je 37,2 °C) a musí si umyť ruky pred vstupom do triedy
  • dieťa môže do MŠ sprevádzať iba jeden rodič
  • osoba sprevádzajúca dieťa sa v šatni zbytočne nezdržuje, čím skôr opustí šatňu i MŠ
  • v čase COVID-19 si dieťa nesmie nosiť do MŠ ŽIADNE hračky (do triedy a spálne), taktiež ani bicykle ,kolobežky, či odrážadlá
  • ak dieťa vymešká viac ako tri dni, bude treba vypísať nové čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti
  • plenárne schôdze tento rok nebudú, všetky dôležité informácie vám všetkým pošlem mailom, poprosím vás všetkých o mailové adresy – zaslať na riaditelka@habarka.sk alebo cez aplikáciu whatsapp na telefónne číslo +421 901 725 910

Tešíme sa na vás všetkých a obzvlášť na detičky, ktoré prídu ku nám do MŠ prvý krát.
Vaše pani učiteľky

 

 

Príloha 1: Vyhlasenie zakonneho zastupcu
Príloha 2: Dotaznik a vyhlasenie rodica