Oznam – úhrada poplatkov

Oznam – úhrada poplatkov

Vážení rodičia!

v nadväznosti na pretrvávajúci problém s platobnou disciplínou Vás opakovane žiadam o riadne nastavenie, resp. zabezpečenie úhrad mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (školné) a príspevkov za čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie (strava) najneskôr do termínu: 

  •  Školné = 24,50 € (do poznámky uviesť MENO DIEŤAŤA a TRIEDU) – do 10. dňa v mesiaci 
  •  Strava (do poznámky uviesť MENO DIEŤAŤA a TRIEDU) – do 5. dňa v mesiaci 

V prípade opakovaného neuhradenia príspevku za stravovanie a pobyt dieťaťa v materskej škole do stanoveného termínu, môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť po predchádzajúcom písomnom upozornení o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania. 

 

Za pochopenie a spoluprácu Vám vopred ďakujem.

Katarína Malovcová
riaditeľka školy

Príloha: OZNAM_UHRADA_POPLATKOV