Dokumenty k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Dokumenty k pokračovaniu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Rodičia detí, ktoré budú mať od budúceho školského roka 2022/2023 pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je nutné, aby vyplnili a odovzdali v MŠ tieto dokumenty:

–       Informovaný súhlas Príloha 1
–       Potrvdenie od pediatra so súhlasným stanoviskom Príloha 2
–       Vyjadrenie z CPPaP o odporúčaní pokračovania v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Na základe týchto dokumentov vydá riaditeľka školy Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023.