Prevádzka počas Vianočných sviatkov

Prevádzka počas Vianočných sviatkov

V čase Vianočných sviatkov bude naša materská škola v zmysle § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole v dňoch 22.12.2018 – 06.01.2018 zatvorená.
Režim prevádzky školy bude od 07.01.2019 riadne obnovený.
Prajeme vám krásne sviatky pokoja.