Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok pripravujeme pre rodičov Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční v priestoroch našej materskej školy. Tešíme sa na hojnú účasť rodičov, starých rodičov prípadne iných členov rodiny, ktorý sa chcú potešiť šikovnosťou detí.

  • II. trieda 20.12.2018 o 16:00
  • III. A trieda 17.12.2018 o 16:00
  • III. B trieda 18.12.2018 o 16:00
  • IV. trieda 19.12.2018 o 16:00