Uzatvorenie materskej školy do 16.3.2020

Uzatvorenie materskej školy do 16.3.2020

Nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov v súvislosti so šírením koronavírusu 

Vzhľadom na pribúdajúce prípady pacientov pozitívne testovaných na koronavírus COVID 19 nariaďuje Mestská časť Bratislava – Ružinov ako zriaďovateľ základných a materských škôl ich uzavretie na obdobie od utorka 10. marca 2020 do pondelka 16. marca 2020 (vrátane). V súvislosti s ďalším vývojom situácie a rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva môže byť toto obdobie predĺžené.