Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame  na plenárnu schôdzu – rodičovské združenie dňa 10.09.2019 , ktoré sa bude konať v jedálni školy o 15,30 hod. Po skončení budú triedne schôdzky rodičovského združenia, kde Vás Vaše triedne pani učiteľky oboznámia s požiadavkami a potrebami tried.