Prijaté detí – MŠ Stálicová 2 s EP HABARKA na Haburskej 6

Prijaté detí – MŠ Stálicová 2 s EP HABARKA na Haburskej 6

Zoznam prijatých detí MŠ Stálicová 2 s EP HABARKA na Haburskej 6, 821 02 Bratislava k 31.08.2019
šk. rok 2019/2020

N.D. 3 roky 0 mesiacov 11 dní
J.B. 3 roky 2 mesiace 12 dní
S.B. 3 roky 2 mesiace 5 dní
M.G. 3 roky 7 mesiacov 11 dní
A.K. 3 roky 9 mesiacov 0 dní
M.K. 4 roky 0 mesiacov 29 dní
J.G. 3 roky 6 mesiacov 6 dní
L.G. 3 roky 6 mesiacov 6 dní
P.G. 3 roky 0 mesiacov 0 dní
T.L. 3 roky 5 mesiacov 0 dni
Š.L. 3 roky 5 mesiacov 0 dni
M.R. 3 roky 0 mesiacov 3 dní
J.H. 3 roky 0 mesiacov 2 dni
M.H. 3 roky 5 mesiacov 25 dní
R.M. 3 roky 5 mesiacov 22 dní
E.S. 3 roky 0 mesiacov 20 dní
T.S. 3 roky 0 mesiacov 20 dní
D.K. 3 roky 9 mesiacov 7 dní
D.K. 3 roky 4 mesiace 3 dní
D.B. 3 roky 4 mesiace 29 dní
A.R. 4 roky 3 mesiace 18 dní
Z.S. 4 roky 11 mesiacov 4 dní
K.B. 4 roky 2 mesiace 11 dní
M.M. 4 roky 2 mesiace 12 dní
H.K. 6 rokov 5 mesiacov 26 dní
D.Ď. 5 rokov 0 mesiacov 24 dní
L.M. 3 roky 4 mesiace 11 dní
N.Š. 3 roky 0 mesiacov 2 dni
J.J. 3 roky 1 mesiac 3 dni
B.M. 3 roky 2 mesiace 7 dní
S.K. 3 roky 2 mesiace 15 dní
L.Š. 3 roky 7 mesiacov 18 dní
B.I. 3 roky 0 mesiacov 11 dní
M.V. 3 roky 6 mesiacov 3 dni
M.D. 3 roky 0 mesiacov 1 deň
M.S. 3 roky 5 mesiacov 15 dní
Z.Z. 3 roky 2 mesiace 20 dní
J.K. 3 roky 4 mesiace 3 dni
L.N. 3 roky 1 mesiac 23 dní
A.K. 3 roky 3 mesiace 29 dní
A.K. 4 roky 4 mesiace 7 dní
E.K. 3 roky 0 mesiacov 24 dní
Z.V. 3 roky 2 mesiace 3 dni
H.D. 4 roky 8 mesiacov 10 dní
F.H. 5 rokov 7 mesiacov 9 dní
A.H. 5 rokov 7 mesiacov 22 dní
A.H. 5 rokov 7 mesiacov 22 dní
N.V. 4 roky 7 mesiacov 3 dni
A.M. 4 roky 6 mesiacov 27 dní
M.D. 4 roky 0 mesiacov 13 dní
I.E. 3 roky 3 mesiace 26 dní
T.O. 3 roky 6 mesiacov 11 dní
E.S. 3 roky 0 mesiacov 19 dní
M.D. 4 roky 7 mesiacov 6 dní
J.L. 3 roky 2 mesiace 1 deň