Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin

Dovolenka MŠ  Stálicová:  01.07.2019   –    26.07.2019
                                                  Zastupuje  EP Habarka

Dovolenka  Haburská 6:  29.07.2019  –  23.08.2019
                                                   Zastupuje  MŠ Stálicová

 

V čase od 26.08.2019 do 30.08.2019 bude v MŠ prebiehať maľovanie ŠJ, upratovanie priestorov….

 

Školský rok začína  02.09.2019.

 

Tešíme sa na Vás  🙂