Otvorenie MŠ Haburská

Otvorenie MŠ Haburská

Milí rodičia,
vzhľadom k tomu, že práce na rekonštrukcii našej materskej školy sa pomaly blížia ku koncu a doteraz nemám žiadne nové informácie, oznamujem Vám všetkým že otvoríme MŠ podľa  predbežného plánu 8.9.2021.

Tešíme sa na Vás i na vaše – naše  deťúrence.

Katrína Malovcová
riaditeľka školy